Tag Archives: integracja animy

Teoria Junga cz.13: Postacie Maniczne | Pastuh

Po tej wstępnej dygresji możemy wrócić do tematu głównego. Są nim Stary Mędrzec i Wielka Matka. Archetpy te, jak już wcześniej zaznaczyłem, należą do tzw. postaci manicznych. Pojawiają się one zaraz po konfrontacji z pierwiastkiem płci przeciwnej (Anima/Animus). Postacie maniczne pomagają człowiekowi zrównoważyć energię(mane), która wcześniej była w rękach naszego wewnętrznego mężczyzny bądź kobiety. Ego bowiem pragnie otrzymać nagrodę za trud jaki został włożony podczas uświadamianiu archetypu. Sytuacja taka wynika z dumy, która przesłania nam fakt, że wcale nie poskromiliśmy pierwiastka płci przeciwnej, lecz podaliśmy mu rękę lub, mówiąc inaczej, przerzuciliśmy most na „drugą stronę”.

Całość znajduje się tutaj

Advertisements

Teoria Junga cz.12: Anima i Animus | Pastuh

Na samym początku muszę zacząć od pewnej hipotezy, która brzmi: „Każdy z nas posiada w sobie pierwiastek płci przeciwnej niż ta, którą odczuwamy świadomie”. Jestem pewien, że zdanie to wywoła w was poczucie pewnego dyskomfortu. Jeżeli Cień wydawał się nam tajemniczy, to ten element może być dla nas irracjonalny. W dalszej części mojej wypowiedzi postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości i ukazać słuszność teorii Junga.

Pierwiastek żeński Jung nazwał animą a męski animusem. Idąc tropem struktury psychiki, możemy powiedzieć, że element przeciwnej płci mieści się w naszej nieświadomości. Mężczyzna zatem ma w sobie kobietę, która posiada odwrotne typy psychologiczne (patrz wpisy: Typy postaw i Typy funkcyjne). Płeć piękna tak samo (oczywiście w nieświadomości przebywa pierwiastek męski).

Zanim przejdę do dowodów działania animy i animusa, jestem zobligowany do pokazania, jak właściwie powstają te pierwiastki. Jak pamiętamy z poprzedniej notki, Cień zawierał treści wyparte, które przysporzyły nam poczucia niższości i wstydu. W przypadku pierwiastka płci przeciwnej wygląda to nieco inaczej. Anima i Animus należą do archetypów (cień również), czyli pewnych predyspozycji życiowych przekazywanych nam drogą nieświadomą.  W gruncie rzeczy, każdy praobraz możemy przyrównać do formy, która ma wciąż ten sam kształt. Jest ona wypełniania „substancją” zależną od indywidualnych predyspozycji jednostki. Anima będzie zatem pełna doświadczeń związanych z kobietami, które pojawiły się w życiu mężczyzny.

Pierwszą osoba płci przeciwnej, która spotyka każdy facet, jest matka. Jej obraz noszony w psychice, często przyczynia się do wyboru partnerki życiowej. Oczywistym staję się to, że w takiej sytuacji każdy mężczyzna szuka kogoś, kto się nim zaopiekuję i zastąpi jego rodzicielkę. Związki takie nie są zdrowe i nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdziwą miłością, dlatego też uważam, iż pierwszym zadaniem każdego reprezentanta płci brzydkiej jest „odcięcie pępowiny”. Z reguły projekcie własnych matek na partnerki są spowodowane jakimiś zgrzytami w relacji mama-syn. Książka, która dobrze wyjaśnia, co może być przyczyną zbytniego przywiązania do rodzicielki jest „Mama i sens życia” Irwina Yaloma (polecam pierwszy rozdział). Sytuacja u kobiet wygląda podobnie lecz rozpoczyna się od ojca.

Całość znajduje się tutaj

Teoria Junga cz.10: Indywiduacja | Pastuh

Carl Gustav Jung zauważył, że życie człowieka możemy podzielić na dwie połowy. W pierwszej z nich powinniśmy przygotować się do życia w świecie zewnętrznym, czyli założenia rodziny, wychowania dzieci i zdobycia odpowiedniego stanowiska etc. W tej części życia zdecydowanie łatwiej mają się ekstrawertycy. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to jest to zajrzenie w głąb siebie w celu zrozumienia sensu swojego istnienie oraz, co może tragiczne zabrzmi, przygotowania się do śmierci. Na tym gruncie zdecydowanie pewniej czują się introwertycy. Średnie granica pomiędzy połowami to 35 lat, chociaż niewątpliwie może ona się przesunąć w jedną lub drugą stronę, ponieważ jest to zależne od człowieka.

Całość znajduje się tutaj

 

Carl Jung i jego archetyp Animy

 

WSTĘP DO ARCHETYPU ANIMY

Osoby zajmujące się psychologią jungowską często stosują terminologię typową dla tej szkoły myślowej, zakładając że omawiane koncepcje są jasne i nie wyjaśniając ich osobom, które nie mają z Jungiem bliższej styczności.

Oto krótka informacja na temat archetypów w ogóle, a w szczególności archetypu Animy, mająca na celu pomoc w zrozumieniu nie tylko tego czym ona jest, ale także tego czym są nieświadomość oraz ukryte aspekty psychiki.

CZYM JEST ANIMA I JAK PRZEJAWIA SIĘ W SNACH

Czym jest dokładnie jest archetyp? Czym jest Anima?

Archetypy są ogólnie rzecz biorąc symbolami prototypowych energetycznych śladów zrozumiałych od razu niezależnie od kultury. Przykładem archetypu jest Wielka Matka, prototypowa matka, od której wywodzi się wszystko, czego spodziewamy się w kontakcie z konkretną mamą.

Psychologia jungowska używa archetypów jako podstawy do nadawania nazw rozmaitym funkcjom psychicznym. Archetypy są tym za pomogą czego jungiści usiłują nazwać nienazwane i oznaczyć psychikę tak by była łatwiej rozumiana.

Czwórka pierwotnych archetypów jungowskich składa się z Animy, Animusa, Jaźni i Cienia.

Mimo że jednostki należą do określonej płci, dusza nie podlega takim podziałom. Psychika jako całość nie jest ani męska, ani żeńska, jest jednością  składającą się zarówno z męskich jak i żeńskich elementów.

Świadoma część psychiki współgra z z płcią zewnętrzną podczas gdy część nieświadoma jest uważana za wyraz płci przeciwnej.

W przypadku mężczyzn, owa żeńska, nieuświadomiona część psychiki, nieuchwytna kobieta wewnątrz mężczyzny, zwana jest Animą.

ZASADA MĘSKA I ŻEŃSKA

Z punktu widzenia Junga, jednostka istnieje na dwóch poziomach: wewnętrznej i zewnętrznej. Całość osobowości składa się nie tylko z zewnętrznej, fizycznej formy, ale także z nieuchwytnej, wewnętrznej świadomości.

Zgodnie z tą szkołą myślenia, istnienie każdej jednostki to dychotomiczny taniec pomiędzy widzialnym a niewidzialnym, pomiędzy subiektywnymi manifestacjami formy i całkowicie nie manifestowaną rzeczywistością oraz pomiędzy zasadami męskimi i żeńskimi.

Odnosząc się do męskości i kobiecości oraz do mężczyzny i kobiety z punktu widzenia Junga, trzeba pamiętać że żaden z tych terminów nie równa się subiektywnej roli płci kulturowej.

Męskość i kobiecość nie mają nic wspólnego z płcią kulturową, to terminy używane by określić zasady, energie, sposoby myślenia lub działania.

Męskość odnosi się do energii, które są aktywne i pobudzające.

Kobiecość odnosi się do tego co bierne i podatne.

Nie istnieje żadna hierarchia ważności pomiędzy męskością a kobiecością, żadna z tych zasad nie jest uprzywilejowana i potrzebne są obie. Ich zgodna współpraca zapewnia funkcjonowanie jako cała, spójna niezależna osobowość tak jak powinno to mieć miejsce.

Przykładowo energią bierną jest intuicja, ponieważ jest ona informacją otrzymywaną przez umysł. Jednak by ta informacja była przydatna, musi być przeanalizowana i wcielona w życie, inaczej pozostaje bezcelowa.

Pomyśl o radiu. Jeżeli tylko odbiera transmisje, nie będzie przydatne. Takie transmisje muszą być przekazywane aby mogły dotrzeć do odbiorcy. Podobnie jest na odwrót, jeżeli nie ma urządzenia odbierającego przekaz, te transmisje są po prostu niewykrywalną falą w kosmosie, niesłyszaną przez ludzkie ucho.

BOSKA CAŁOŚĆ

Cała esencja jednostki, część istoty, która obejmuje nie tylko fizyczność, ale także aspekty umysłu, uczuć i duchowości, całokształt osobowości, nie jest oznaczona ani rodzajem męskim, ani żeńskim. Zamiast być ograniczonym do formy, która z zasady jest niepełną męskością lub żeńskością, każdy człowiek jest kompletny i stanowi pełny, całościowy mikrokosmos istnienia.

Formy i role są niepełnym wyrazem istnienia. Ponieważ każdy z nas może manifestować się w pełni, nikt nie jest ograniczony poprzez formę fizyczną czy płciową. Utożsamienie się z niekompletnością, jaka związana jest nieodłącznie z płcią, szkodzi obrazowi siebie samych; jednostka nie potrafi przez to funkcjonować jako pełna, całościowa, wyrażająca siebie osoba.

Nie jest koniecznym znalezienie innej osoby, która “dopełniałaby” naszą psychikę. W rzeczywistości poszukiwanie innej osoby, która dopełniałaby nas sprawia, że jeszcze bardziej się uzależniamy. Kiedy szukamy dopełnienia w kimś innym, patrzymy na tę osobę poprzez obraz naszych projekcji, a nie widzimy  autentycznego partnera. Dla mężczyzn obrazem rzutowanym na zewnątrz na inną kobietę jest obraz Animy.

JAK OSOBISTE DOŚWIADCZENIA KSZTAŁTUJĄ OBRAZ ANIMY

Wszelkie archetypy są pojedynczymi, prototypowymi strukturami. Ponieważ Anima jest archetypem, jest również taką strukturą. Anima nie jest osobistym podmiotem, nie ma czegoś takiego jak “moja Anima”, “twoja Anima” czy “jego Anima.” Jest tylko jedna Anima.

Jednak każdy ma swoje własne reakcje na Animę i sposoby identyfikacji z nią. Dlatego mimo że Anima nie jest związana z płcią żeńską, to ze względu na swój charakter energii kobiecej, jest często mylnie postrzegana poprzez pryzmat osób tej płci, z którymi miało się kontakt.

Rozmaite postacie kobiece reprezentują obraz Animy i zostawiają ślady na psychice. Kobiety te oraz doświadczenia z nimi związane kształtują sposób, w jaki mężczyzna odnosi się do ukrytej kobiety wewnątrz siebie, zostawiają one ślad nie na samym archetypie, ale na jego obrazie i odbiorze przez danego mężczyznę.

Jeżeli jego doświadczenia z kobietami są generalnie pozytywne, będzie mu łatwiej odnosić się, a docelowo zintegrować Animę.

Jeżeli jednak skojarzenia i doświadczenia z kobietami zwłaszcza w najmłodszych latach są negatywne, wówczas Anima będzie postrzegana negatywnie, a integracja będzie o wiele trudniejszym procesem.

Stopień problemów napotkanych w relacjach z tymi kobietami przekłada się bezpośrednio na stopień problemów ze zintegrowaniem Animy.

ARCHETYPOWA KOBIECOŚĆ

Anima, owa archetypowa energia żeńska, nie jest tożsama z kobietami, jakie mężczyzna napotkał w świadomym życiu. Anima jest prototypową formą pojęcia Kobiecości.

Podczas gdy całość archetypowej kobiecości jest o wiele zbyt złożona by można ją było podsumować w jednym akapicie, niektórymi z pojęć jakie symbolizuje są siła powtarzającej się intuicji, rytm tętna świata przyrody, moc twórczości oraz płodność. Jest związana z pojęciami wybaczenia, umiejętności przyjmowania miłości i tej części siły życiowej, która pielęgnuje i wspiera.

ANIMA MOŻE BYĆ TYLKO JEDNA

Anima jest prototypowym konstruktem, a nie żyjącą osobą. Nie ma czegoś takiego jak “jego anima”, “moja anima” czy “twoja anima”, jest tylko Anima.

 ANIMA W SNACH

Kiedy mężczyzna ma pozytywny stosunek do Animy, odnajdzie ją w snach jako kobietę, która jest dla niego osobiście inspiracją, może też śnić o przewodniczkach duchowych , czasami Anima przyjmuje formę postaci religijnych takich jak Matka Boska.

Jeżeli jednak ma on negatywny związek z Animą, może objawiać się ona w snach poprzez negatywne postaci kobiece takie jak zła czarodziejka, kobieta skłaniająca do niebezpiecznych zachowań czy nawet kobieta ze świadomego życia, z którą ma on negatywną relację.

Może nawet doświadczać snów o kobiecie prowadzącej jego samochód symbolizujących przejęcie Animę lub stanu, gdzie nieświadomość faktycznie kontroluje świadomy umysł.

POZYTYWNA RELACJA Z ANIMĄ DAJE MĘŻCZYŹNIE AUTENTYCZNĄ MOC

Pozytywna relacja z Animą daje mężczyźnie więcej mocy i otwiera dostęp do twórczości.

CIEMNA ANIMA ALBO FEMME FATALE

Kiedy mężczyzna negatywnie odnosi się do Animy, postrzega ją jako ciemną i niebezpieczną postać, staje się ona dla niego femme fatale.

W świadomym życiu owo powiązanie Animy z femme fatale może prowadzić do zainteresowania kobietami niebezpiecznymi, niespokojnymi, niestabilnymi lub kontrolującymi.

Inni mężczyźni fascynują się kobietami, które postrzegają jako prowokujące seksualnie lub wręcz seksualnie niebezpieczne, mogą odczuwać kontakty z nimi jako przyjemne kosztowanie zakazanego owocu. Inni mężczyźni z uszkodzonym obrazem Animy ciągną do typu “damy w opałach”.

Kiedy mężczyzna jest zafascynowany niebezpieczną kobietą lub damą w opałach, ta fascynacja jest w rzeczywistości fascynacją własnym, wewnętrznym obrazem Animy. Czy w kontaktach z kobietami ma skłonności do zdobywania, czy do ratowania, sednem takich działań jest jego obraz Animy.

Kiedy próbuje zdobywać kobiety, tak naprawdę usiłuje podbić swoją własną psychikę. Tak samo jest jeżeli chce ratować kobiety, w rzeczywistości próbuje on ocalić własną wizję Animy; zastępczo uzdrowić swoje własne wnętrze poprzez relacje z zewnętrznymi kobietami.

WNIOSEK

Zintegrowanie Animy czyli nawiązanie z nią zdrowego kontaktu, dojście do ładu z doświadczeniami z kobietami z najmłodszych lat oraz odejście od postrzegania kobiet poprzez osobiste projekcje lub okazje do dopełnienia własnego Ja, jest nieodłączną częścią zdrowia psychicznego.

Mężczyźni, którzy wykonali trudną pracę zintegrowania Animy, mogą wykorzystywać informacje podsuwane przez intuicję, być silnymi ale umieć przebaczać, hojnie obdarzać czasem i zasobami.

Ponieważ stanowią psychiczną całość i czują się dobrze ze swoją męskością, mężczyźni, którzy zintegrowali Animę, są osobami o autentycznej sile, nie odczuwającymi potrzeby kontrolowania czy udowadniania.

Są mężczyznami, którzy zostawiają ślad w świecie i których postrzega się jako autorytety, ponieważ są pełnymi istotami ludzkimi, a nie niziołkami poszukującymi dopełnienia.

——————————————–

Artykuł jest tłumaczeniem i pochodzi ze świetnej strony http://hubpages.com/hub/Understanding-the-Anima-Archetype-as-a-Dream-Symbol, na której jest też mowa o interpretacji symboli sennych. W ciągu najbliższych miesięcy przetłumaczę jeszcze na pewno artykuł o Cieniu. Polecam także to co Pastuh pisze na ten temat (i w ogóle na temat Junga).

Jung o Animie/Animusie http://youtu.be/ZN47s0mPfRU