Monthly Archives: February 2016

Teoria Junga cz.8: Marzenia senne| Pastuh

Marzenie senne to przed wszystkim: wspomnienia dnia, archetypy, a także prekognicja(przewidywanie przyszłych wydarzeń). Mogą one pełnić również funkcję kompensacyjną, czyli przedstawiać sytuację lub zamierzenie odwrotnie w stosunku do naszego świadomego wyboru. Zaznaczyć trzeba, że Jung uważał za rzecz karygodną, ujednolicenie symboliki sennej, z czym mamy do czynienia w sennikach. Jest to oczywiście podyktowane tym, że każdy człowiek jest indywidualny. Oznacza to również, że obrazy w marzeniach sennych są pojemne znaczeniowo i powinny być interpretowane z poprawką na obecną sytuację życiową osoby śniącej. Marzenia senne są procesami dążenia do celu, którego świadomie nie jesteśmy w stanie odgadnąć. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż śnimy cały czas, jednak koncentracja na świcie zewnętrznym spycha na dalszy plan obrazy nieświadome.

Całość znajduje się tutaj

Advertisements