Monthly Archives: November 2014

Carl Jung i jego archetyp Cienia

WSTĘP DO ARCHETYPU CIENIA

W psychologii jungowskiej archetypy są fundamentalną strukturą, na której oparta jest teoria Junga.

Mimo że istnieje wiele archetypów, to duża część myśli jungowskiej zawarta jest w czterech pierwotnych znanych jako Jaźń, Anima, Animus oraz Cień.

Ponieważ Cień często jest zbudowany z materiału psychicznego, jaki dana osoba postrzega jako nieprzyjemny, bolesny, a wręcz odpychający, jest nieraz w uproszczeniu nazywany czyjąś “Ciemną Stroną”.

W takiej analizie jest sporo prawdy, jednak nie należy sprowadzać Cienia do Dartha Vadera psychiki. Niektóre rejony Cienia wcale nie są takie czarne jak je malują, tylko błyszczą złotem.

UCIECZKA OD CIENIA

Bez wątpienia Cień jest jednym z mniej przyjemnych miejsc w nieświadomej psychice.

Cień to miejsce, do którego spycha się te aspekty psychiki, jakie usiłuje się stłumić, zignorować, zaprzeczyć ich istnieniu lub wyeliminować.

Jako składnica wszystkiego tego, co świadomy umysł odrzuca, Cień przeraża wielu ludzi

Zdanie sobie sprawy z tego, że wszystkie cechy charakteru oraz wzorce zachowań, jakie u innych uważamy za godne pożałowania, żyją w naszej świadomości zamaskowane jako Cień, jest zbyt przerażającą perspektywą by się z nią skonfrontować.

Wiele osób Cień tak przeraża, że próbują na wszelkie sposoby uniknąć konfrontacji z nim. Tłumią Cień, wypierają go, odmawiają nawet przyjęcia do świadomości tego, że istnieje.

Wszystkie te wyżej wspomniane zachowania są tylko próbami ucieczki lub wyprzedzenia Cienia.

Uciekanie od archetypowego Cienia jest równie produktywne co od cienia fizycznego.

Co więcej, jeżeli chce się odseparować od własnego Cienia poprzez unikanie go, tak naprawdę tylko się go wzmacnia. Zaprzeczanie potwierdza jego istnienie i budzi wszystkie te nieprzyjemne aspekty uśpione w nieświadomości, których wpływ zaczyna wzrastać, rozciągając się aż do świadomego umysłu.

NIEBEZPIECZNIE OWOCNA KONFRONTACJA Z CIENIEM

DOSTRZEGANIE PROJEKCJI CIENIA

Poszczególne osoby rzadko kiedy dostrzegają w sobie Cień, jest to niemal niemożliwe skoro wszelkie te cechy i zachowania, jakie uważają za wstrętne zostały okryte czarnym parasolem nieświadomości.

Poza snami, gdzie  przybiera symboliczną postać, Cień jest dla większości widoczny, kiedy projektują go na innych – dostrzeganie tych cech, które uważa się za paskudne wewnątrz własnej psychiki nie jest miłym widokiem.

Projekcja jest powszechnym i łatwym sposobem ucieczki od Cienia. Zamiast obiektywnie uznać swoje wewnętrzne życie, osoba projektuje je na zewnątrz i na inne jednostki.

Sposobem, który pozwala poznać, że stosuje się projekcję, jest stopień własnej emocjonalnej irytacji zachowaniem innej osoby oraz stopień zaprzeczania, że takie zachowanie istnieje w potencjale własnej psychiki.

Przykładem projekcji byłby skąpiec, który po tym jak za obiad płaci jego siostra “która ma mnóstwo pieniędzy” narzeka, że jej prośba o to, by zostawił napiwek, dowodzi jej sknerstwa. Skąpiec nigdy nie dostrzeże, że ma problemy z chciwością, raczej woli o sobie myśleć jako o osobie hojnej i za taką się przedstawia.

 ZŁOTO CIENIA

Mimo że Cień zawiera w sobie mało pożądane elementy, nie wszystko to co w nim tkwi jest przykre.

Jak powiedział Carl Gustav Jung, w Cieniu tkwi złoto.

Złoto odnosi się do tych elementów Cienia, które w rzeczywistości  okazują się bezcenne, elementów, które zostały relegowane do sfery Cienia w wyniku bolesnych skojarzeń, osądów społecznych, dezaprobaty kulturowej, etc.

Na przykład wyjątkowo intuicyjne dziecko dorasta w rodzinie, która postrzega intuicję jako przejaw zła czy działanie demona. Dziecko takie może powstrzymywać odruchy intuicji, będą one wciąż istniały, ale ukryte w sferze Cienia.

Podobnie utalentowany muzyk, który doznał przemocy ze strony nauczyciela muzyki, może odsuwać wszystko, co ma z nią związek do rejonu Cienia.

ZŁOTO CIENIA I LĘK PRZED TRANSFORMACJĄ

Wyobraźmy sobie, że ktoś ruszył przed siebie i wykonał ciężką pracę, konfrontując się z czarnym królestwem Cienia: odkrył wszelkie te nieświadome, głęboko pogrzebane elementy, uporał się z bolesnymi emocjami, wspomnieniami, wydarzeniami i osobistymi traumami. Wszystko to co pozostaje jest złotem ukrytym w Cieniu.

Może wydawać się zaskakującym fakt, że wielu ludzi porzuca owo złoto. Dlaczego? Ale czy po konfrontacji z ciemnymi zakamarkami psychiki mogliby nadal żyć ukryci pod parasolem Cienia?

Wykopanie złotych elementów z Cienia takich jak odzyskanie własnej mocy może prowadzić do życiowej transformacji. Transformacja życia może wydawać się przerażającą perspektywą, ponieważ wymaga porzucenia życia, jakie się znało na rzecz nieznanych wód.

Prawda jest taka, że jeżeli ktoś nauczył się żyć w określony sposób, to wydaje się mu on jedynym sposobem na przeżycie. Zmiana, nawet pozytywna, oznacza niepewność, a niepewność może wydawać się zagrożeniem dla przetrwania.

JAK CIEŃ PRZEJAWIA SIĘ W SNACH

W snach Cień często pojawia się jako zombie lub inne postacie związane z żywymi trupami.

Innymi przykładami są sny o pościgu czy niewidocznej postaci lub tajemniczej, nienazwanej rzeczy prześladującej śniącego.

Postacie, do których śniący czuje wstręt, a które są tej samej płci co on, również mogą być symbolami Cienia wyrażającymi te aspekty osobowości, którym świadomie próbuje zaprzeczyć.

W ostatecznym rozrachunku jedynym sposobem na to by zintegrować psychikę jest uznanie i zaakceptowanie wszystkich jej części, co wymaga porzucania projekcji i zorientowania się do wewnątrz, a dzięki temu pomaga rozjaśnić Cień światłem Jaźni.

——————————————–

Artykuł jest tłumaczeniem i pochodzi ze świetnej strony http://esmesanbona.hubpages.com/hub/The-Shadow-Archetype-and-Shadow-Gold, na której jest też mowa o interpretacji symboli sennych.